História predpisu 165/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1994 -