História predpisu 13/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.02.1994 -