História predpisu 115/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1994 -