História predpisu 67/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1993 -