História predpisu 59/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.03.1993 - 31.12.2003