História predpisu 328/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1993 - 30.06.1997