História predpisu 266/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1993 - 30.06.2001