História predpisu 247/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1993 - 31.12.1996