História predpisu 22/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.01.1993 -