História predpisu 188/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.08.1993 - 31.12.2001