História predpisu 68/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1992 - 30.04.2005