História predpisu 59/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1992 -