História predpisu 449/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.09.1992 -