História predpisu 430/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.09.1992 - 31.03.1995