História predpisu 22/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1992 - 30.04.2001