História predpisu 195/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.05.1992 - 31.12.2003