c15-p1/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. decembra 1990,
ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky uverejňuje:
Zoznam obcí a ich častí podľa okresov v Slovenskej republike
Obec
Časť obce
1.
Okres Banská Bystrica
1.
Banská Bystrica
1.
Banská Bystrica
2.
Hronsek
3.
Iliaš
4.
Jakub
5.
Kostiviarska
6.
Kráľová
7.
Kremnička
8.
Majer
9.
Malachov
10.
Podlavice
11.
Radvaň
12.
Rakytovce
13.
Rudlová
14.
Sásová
15.
Senica
16.
Skubín
17.
Šalková
18.
Uľanka
2.
Bacúch
3.
Badín
4.
Baláže
5.
Beňuš
1.
Beňuš
2.
Filipovo
3.
Gašparovo
4.
Pôbišovo
6.
Braväcovo
1.
Braväcovo
2.
Podholie
7.
Brezno
1.
Brezno
2.
Bujakovo
3.
Mazorníkovo
4.
Predné Halny
5.
Zadné Halny
8.
Brusno
1.
Brusno
2.
Brusno – kúpele
3.
Ondrej nad Hronom
9.
Bystrá
10.
Čerín
1.
Čačín
2.
Čerín
11.
Čierny Balog
1.
Čierny Balog
2.
Dobroč
3.
Fajtov
4.
Jánošovka
5.
Komov
6.
Krám
7.
Medveďov
8.
Pusté
9.
Vydrovo
12.
Dolná Lehota
13.
Dolná Mičiná
14.
Dolný Harmanec
15.
Donovaly
16.
Drábsko
1.
Drábsko
2.
Kysuca
Obec
Časť obce
17.
Dúbravica
18.
Harmanec
19.
Heľpa
20.
Hiadeľ
21.
Horná Lehota
1.
Bruchačka
2.
Horná Lehota
22.
Horná Mičiná
23.
Horné Pršany
24.
Hrochoť
25.
Hronec
26.
Jarabá
27.
Jasenie
28.
Kordíky
29.
Králiky
30.
Kynceľová
31.
Lom nad Rimavicou
1.
Javorina
2.
Lom nad Rimavicou
32.
Ľubietová
33.
Lučatín
34.
Medzibrod
35.
Michalová
36.
Môlča
1.
Dolná Môlča
2.
Horná Môlča
3.
Prostredná Môlča
37.
Moštenica
38.
Motyčky
1.
Jergaly
2.
Motyčky
3.
Štubne
39.
Mýto pod Ďumbierom
40.
Nemce
41.
Nemecká
1.
Dubová
2.
Nemecká
3.
Zámostie
42.
Oravce
43.
Osrblie
44.
Podbrezová
1.
Chvatimech
2.
Lopej
3.
Podbrezová
4.
Skalica
5.
Štiavnička
6.
Vajsková
45.
Podkonice
46.
Pohorelá
1.
Pohorelá
2.
Pohorelská Maša
47.
Pohronská Polhora
48.
Pohronský Bukovec
49.
Polomka
1.
Hámor
2.
Polomka
50.
Poniky
1.
Ponická Huta
2.
Ponická Lehôtka
3.
Poniky
51.
Povrazník
Obec
Časť obce
52.
Predajná
53.
Priechod
54.
Ráztoka
55.
Riečka
56.
Sebedín – Bečov
1.
Bečov
2.
Sebedín
57.
Selce
58.
Sihla
59.
Slovenská Ľupča
60.
Staré Hory
1.
Dolný Jelenec
2.
Horný Jelenec
3.
Polkanová
4.
Staré Hory
5.
Valentová
61.
Strelníky
62.
Špania Dolina
63.
Šumiac
1.
Červená Skala
2.
Šumiac
64.
Tajov
1.
Jabriková
2.
Tajov
65.
Telgárt
66.
Turecká
67.
Valaská
1.
Piesok
2.
Valaská
68.
Vaľkovňa
1.
Nová Maša
2.
Švábolka
3.
Vaľkovňa
4.
Zlatno
69.
Vlkanová
70.
Závadka nad Hronom
2.
Okres Bardejov
1.
Bardejov
1.
Bardejov
2.
Bardejovská Nová Ves
3.
Bardejovská Zábava
4.
Bardejovské Kúpele
5.
Dlhá Lúka
6.
Miháľov
2.
Abrahámovce
3.
Andrejová
4.
Bartošovce
5.
Becherov
6.
Beloveža
7.
Bogliarka
8.
Brezov
9.
Brezovka
10.
Buclovany
11.
Cigeľka
12.
Dubinné
13.
Frička
14.
Fričkovce
15.
Gaboltov
16.
Gerlachov
17.
Giraltovce
1.
Francovce
2.
Giraltovce
18.
Hankovce
Obec
Časť obce
19.
Harhaj
20.
Hažlín
21.
Hertník
22.
Hervartov
23.
Hrabovec
24.
Hrabské
25.
Hutka
26.
Chmeľová
27.
Janovce
28.
Jedlinka
29.
Kalnište
30.
Kľušov
1.
Kľušov
2.
Kľušovská Zábava
31.
Kobylnice
32.
Kobyly
33.
Kochanovce
34.
Komárov
35.
Koprivnica
1.
Dubie
2.
Koprivnica
36.
Kožany
37.
Kračúnovce
38.
Krivé
39.
Kríže
40.
Kružlov
1.
Kružlov
2.
Kružlovská Huta
41.
Kučín
42.
Kuková
43.
Kurina
44.
Kurov
45.
Lascov
46.
Lenartov
47.
Lipová
48.
Livov
49.
Livovská Huta
50.
Lopúchov
51.
Lúčka
52.
Lukavica
53.
Lukov
54.
Lužany pri Topli
55.
Malcov
56.
Marhaň
57.
Mičakovce
58.
Mikulášová
59.
Mokroluh
60.
Nemcovce
61.
Nižná Polianka
62.
Nižná Voľa
63.
Nižný Tvarožec
64.
Oľšavce
65.
Ondavka
66.
Ortuťová
67.
Osikov
68.
Petrová
69.
Poliakovce
70.
Porúbka
71.
Raslavice
1.
Nižné Raslavice
2.
Vyšné Raslavice
Obec
Časť obce
72.
Regetovka
73.
Rešov
74.
Richvald
75.
Rokytov
76.
Smilno
77.
Snakov
78.
Stebnícka Huta
79.
Stebník
80.
Stuľany
81.
Sveržov
82.
Šarišské Čierne
83.
Šašová
84.
Šiba
85.
Tarnov
86.
Tročany
87.
Vaniškovce
88.
Varadka
89.
Vyšná Polianka
90.
Vyšná Voľa
91.
Vyšný Kručov
92.
Vyšný Tvarožec
93.
Zborov
94.
Zlaté
95.
Železník
96.
Želmanovce – Dukovce
1.
Dukovce
2.
Želmanovce
3.
Okres Bratislava
1.
Čunovo
2.
Devín
3.
Devínska Nová Ves
4.
Dúbravka
5.
Jarovce
6.
Karlova Ves
7.
Lamač
8.
Nové Mesto
9.
Petržalka
10.
Podunajské Biskupice
11.
Rača
12.
Rusovce
13.
Ružinov
14.
Staré Mesto
15.
Vajnory
16.
Vrakuňa
17.
Záhorská Bystrica
4.
Okres Bratislava-vidiek
1.
Báhoň
2.
Bernolákovo
3.
Blatné
4.
Borinka
5.
Budmerice
6.
Častá
1.
Častá
2.
Červený Kameň
7.
Čataj
8.
Doľany
Obec
Časť obce
9.
Dubová
10.
Dunajská Lužná
1.
Jánošíková
2.
Nová Lipnica
3.
Nové Košariská
11.
Gajary
12.
Hamuliakovo
13.
Chorvátsky Grob
14.
Igram
15.
Ivanka pri Dunaji
16.
Jablonec
17.
Jablonové
18.
Jakubov
19.
Kalinkovo
20.
Kaplná
21.
Kostolište
22.
Kuchyňa
23.
Láb
24.
Limbach
25.
Lozorno
26.
Malacky
1.
Malacky
2.
Vinohrádok
27.
Malinovo
28.
Marianka
29.
Miloslavov
1.
Alžbetin Dvor
2.
Miloslavov
30.
Modra
1.
Harmónia
2.
Modra
3.
Piesok
31.
Most pri Bratislave
1.
Most pri Bratislave
2.
Studené
32.
Nová Dedinka
1.
Dedinka pri Dunaji
2.
Nová Ves pri Dunaji
33.
Pernek
34.
Pezinok
1.
Myslenice
2.
Pezinok
35.
Píla
36.
Plavecký Štvrtok
37.
Rovinka
38.
Senec
1.
Martin
2.
Senec
39.
Slovenský Grob
40.
Stupava
41.
Suchohrad
42.
Svätý Jur
43.
Šenkvice
44.
Štefanová
45.
Tomášov
1.
Doma
2.
Malý Madaras
3.
Tomášov
46.
Tureň
47.
Veľký Biel
1.
Malý Biel
2.
Veľký Biel
48.
Viničné
49.
Vinosady
50.
Vištuk
51.
Vlky
52.
Vysoká pri Morave
Obec
Časť obce
53.
Záhorie
54.
Záhorská Ves
55.
Zálesie
56.
Zohor
5.
Okres Čadca
1.
Čadca
1.
Čadca
2.
Čadečka
3.
Drahošanka
4.
Horelica
5.
Milošová
6.
Podzávoz
7.
Rieka
8.
U Hluška
9.
U Siheľníka
10.
Vojty
2.
Čierne
3.
Dlhá nad Kysucou
4.
Dolný Vadičov
5.
Dunajov
6.
Horný Vadičov
7.
Klokočov
1.
Hlavice
2.
Hrubý Buk
3.
Javorová
4.
Klin
5.
Klokočov
6.
Kornica
7.
Riečky
8.
Rybárie
9.
Vrchpredmier
8.
Klubina
9.
Korňa
1.
Nižná Korňa
2.
Vyšná Korňa
10.
Krásno nad Kysucou
1.
Blažkov
2.
Kalinov
3.
Krásno nad Kysucou
4.
Zákysučie
11.
Kysucké Nové Mesto
1.
Budatínska Lehota
2.
Dubie
3.
Kysucké Nové Mesto
4.
Oškerda
5.
Radoľa
12.
Kysucký Lieskovec
13.
Lodno
14.
Lopušné Pažite
1.
Lopušná
2.
Pažite
15.
Makov
1.
Čierne
2.
Kopanice
3.
Makov
4.
Potok
5.
Trojačka
16.
Nesluša
17.
Nová Bystrica
1.
Harvelka
2.
Nová Bystrica
3.
Riečnica
4.
Vychylovka
Obec
Časť obce
18.
Ochodnica
19.
Olešná
20.
Oščadnica
21.
Podvysoká
22.
Povina
23.
Radôstka
24.
Raková
25.
Rudina
26.
Rudinka
27.
Rudinská
28.
Skalité
29.
Snežnica
30.
Stará Bystrica
1.
Lány
2.
Stará Bystrica
31.
Staškov
32.
Svrčinovec
33.
Turzovka
1.
Hlinené
2.
Predmier
3.
Turkov
4.
Turzovka-Stred
5.
Vyšný Koniec
6.
Závodie
34.
Vysoká nad Kysucou
1.
Jedľovník
2.
Nižný Kelčov
3.
Semeteš
4.
Vrchrieka
5.
Vysoká nad Kysucou
6.
Vyšný Kelčov
7.
Zátoka
8.
Zlámaná
35.
Zákopčie
1.
U Holých
2.
U Kľukov
3.
U Kordišov
4.
U Polievkov
5.
U Rulcov
6.
Zákopčie Stred
36.
Zborov nad Bystricou
6.
Okres Dolný Kubín
1.
Dolný Kubín
1.
Beňova Lehota
2.
Bziny
3.
Dolný Kubín
4.
Kňažia
5.
Malý Bysterec
6.
Medzihradné
7.
Mokraď
8.
Srňacie
9.
Veľký Bysterec
10.
Záskalie
2.
Babín
3.
Beňadovo
4.
Bobrov
5.
Breza
6.
Brezovica
7.
Čimhová
8.
Dlhá nad Oravou
Obec
Časť obce
9.
Habovka
10.
Hladovka
11.
Horná Lehota
12.
Hruštín
1.
Hruštín
2.
Vaňovka
13.
Chlebnice
14.
Istebné
15.
Jasenová
16.
Klin
17.
Kraľovany
18.
Krivá
19.
Krušetnica
20.
Leštiny
21.
Liesek
22.
Lokca
23.
Lomná
24.
Malatiná
25.
Medzibrodie nad Oravou
26.
Mútne
1.
Duľov
2.
Mútne
3.
Mútňanská Píla
27.
Námestovo
1.
Námestovo
2.
Slanická Osada
28.
Nižná
1.
Nižná
2.
Zemianska Dedina
29.
Novoť
1.
Novoť
2.
Novotský Duľov
30.
Oravská Jasenica
31.
Oravská Lesná
1.
Brišovka
2.
Bučina
3.
Demänová
4.
Flajšová
5.
Jasenovská
6.
Kubínska
7.
Lehotská
8.
Mrzáčka
9.
Oravská Lesná
10.
Pribišská
11.
Tanečník
32.
Oravská Polhora
33.
Oravská Poruba
1.
Oravská Poruba
2.
Zábrež
34.
Oravské Veselé
35.
Oravský Biely Potok
36.
Oravský Podzámok
1.
Dolná Lehota
2.
Oravský Podzámok
3.
Široká
37.
Osádka
38.
Párnica
39.
Podbiel
40.
Pokryváč
41.
Pribiš
42.
Pucov
43.
Rabča
44.
Rabčice
45.
Sedliacka Dubová
Obec
Časť obce
46.
Sihelné
47.
Suchá Hora
48.
Štefanov nad Oravou
1.
Dolný Štefanov
2.
Horný Štefanov
49.
Ťapešovo
50.
Trstená
1.
Trstená
2.
Ústie
nad Priehradou
51.
Tvrdošín
1.
Krásna Hôrka
2.
Medvedie
3.
Tvrdošín
52.
Vasiľov
53.
Vavrečka
54.
Veličná
1.
Revišné
2.
Veličná
55.
Vitanová
56.
Vyšný Kubín
57.
Zábiedovo
58.
Zákamenné
59.
Zázrivá
1.
Biela
2.
Demkovská
3.
Dolina
4.
Grúne
5.
Havrania
6.
Končitá
7.
Kozinská
8.
Petrová
9.
Plešivá
10.
Ráztoky
11.
Zázrivá – Stred
60.
Zuberec
61.
Zubrohlava
62.
Žaškov
7.
Okres Dunajská Streda
1.
Dunajská Streda
1.
Dunajská Streda
2.
Malé Blahovo
3.
Mliečany
2.
Báč
3.
Baka
4.
Baloň
5.
Bellova Ves
6.
Blahová
7.
Blatná na Ostrove
8.
Bodíky
9.
Boheľov
10.
Čakany
11.
Čiližská Radvaň
1.
Čiližská Radvaň
2.
Vrbina
12.
Dobrohošť
13.
Dolný Bar
14.
Dolný Štál
15.
Dunajský Klátov
16.
Gabčíkovo
Obec
Časť obce
17.
Holice
1.
Beketfa
2.
Čechová
3.
Kostolná Gala
4.
Malá Budafa
5.
Póšfa
6.
Stará Gala
7.
Veľká Budafa
18.
Horná Potôň
1.
Benkova Potôň
2.
Čečinska Potôň
3.
Horná Potôň
4.
Horná Potôň – Lúky
19.
Horné Mýto
20.
Horný Bar
1.
Horný Bar
2.
Šuľany
21.
Hubice
22.
Hviezdoslavov
23.
Jahodná
24.
Janíky
1.
Búštelek
2.
Dolné Janíky
3.
Horné Janíky
25.
Jurová
26.
Kľúčovec
27.
Kostolné Kračany
1.
Amadeho Kračany
2.
Kostolné Kračany
3.
Kynceľove Kračany
4.
Moravské Kračany
5.
Pinkove Kračany
6.
Šipošovské Kračany
28.
Kráľovičove Kračany
1.
Etreho Kračany
2.
Jastrabie Kračany
3.
Kľúčiarove Kračany
4.
Kráľovičove Kračany
5.
Lesné Kračany
29.
Kútniky
1.
Blažov
2.
Heďbeneéte
3.
Kolónia
4.
Töböréte
30.
Kvetoslavov
31.
Lehnice
1.
Lehnice
2.
Malý Lég
3.
Masníkovo
4.
Sása
5.
Veľký Lég
32.
Lúč na Ostrove
1.
Malá Lúč
2.
Veľká Lúč
33.
Macov
34.
Mad
35.
Malé Dvorníky
36.
Medveďov
37.
Mierovo
38.
Michal na Ostrove
1.
Kolónia
2.
Michal na Ostrove
39.
Nový Život
1.
Eliášovce
2.
Tonkovce
3.
Vojtechovce
40.
Ňárad
41.
Ohrady
Obec
Časť obce
42.
Okoč
1.
Jánošíkovo
na Ostrove
2.
Okoč
3.
Opatovský Sokolec
43.
Oľdza
44.
Orechová Potôň
1.
Dolná Potôň
2.
Orechová Potôň
3.
Orechová Potôň
– Lúky
45.
Padáň
46.
Patáš
1.
Milinovice
2.
Pastúchy
47.
Povoda
1.
Čenkesfa
2.
Lidér Tejed
3.
Pódafa
48.
Rohovce
1.
Kyselica
2.
Rohovce
49.
Sap
50.
Šamorín
1.
Bučuháza
2.
Čilistov
3.
Kráľovianky
4.
Mliečno
5.
Šamorín
51.
Štvrtok na Ostrove
52.
Topoľníky
53.
Trhová Hradská
54.
Trnávka
55.
Trstená na Ostrove
56.
Veľká Paka
1.
Čukárska Paka
2.
Malá Paka
3.
Veľká Paka
57.
Veľké Blahovo
58.
Veľké Dvorníky
59.
Veľký Meder
1.
Čalovo
2.
Ižop
60.
Vieska
61.
Vojka nad Dunajom
62.
Vrakúň
1.
Nekyje na Ostrove
2.
Vrakúň
63.
Vydrany
64.
Zlaté Klasy
1.
Čenkovce
2.
Maslovce
3.
Rastice
8.
Okres Galanta
1.
Galanta
1.
Galanta
2.
Javorinka
3.
Nebojsa
2.
Abrahám
3.
Boldog
4.
Čierna Voda
5.
Čierny Brod
6.
Diakovce
7.
Dlhá nad Váhom
8.
Dolná Streda
9.
Dolné Saliby
10.
Dolný Chotár
11.
Gáň
Obec
Časť obce
12.
Horné Saliby
13.
Hoste
14.
Hrubá Borša
15.
Hrubý Šúr
16.
Hurbanova Ves
17.
Janovce
18.
Jelka
19.
Kajal
20.
Kostolná pri Dunaji
21.
Košúty
22.
Kráľov Brod
1.
Kráľov Brod
2.
Mačonáš
3.
Slovenské Pole
23.
Kráľová nad Váhom
24.
Kráľová pri Senci
25.
Matúškovo
26.
Mostová
27.
Neded
28.
Pata
29.
Pusté Sady
30.
Pusté Úľany
31.
Reca
1.
Nový Svet
2.
Reca
32.
Selice
33.
Sereď
1.
Horný Čepeň
2.
Sereď
34.
Sládkovičovo
1.
Malá Mača
2.
Sládkovičovo
35.
Šaľa
1.
Hetméň
2.
Šaľa
36.
Šalgočka
37.
Šintava
38.
Šoporňa
1.
Šoporňa
2.
Štrkovec
39.
Tešedíkovo
40.
Tomášikovo
41.
Topoľnica
1.
Paľovce
2.
Topoľnica
42.
Trnovec nad Váhom
1.
Horný Jatov
2.
Kľučiareň
3.
Nový Dvor
4.
Trnovec nad Váhom
43.
Trstice
44.
Váhovce
45.
Veľká Mača
46.
Veľké Úľany
1.
Nové Osady
2.
Veľké Úľany
47.
Veľký Grob
48.
Vinohrady nad Váhom
49.
Vlčany
50.
Vozokany
51.
Zemianske Sady
52.
Žihárec
9.
Okres Humenné
1.
Humenné
1.
Humenné
2.
Lackovce
Obec
Časť obce
2.
Adidovce
3.
Baškovce
4.
Belá nad Cirochou
5.
Brekov
6.
Brestov
7.
Brestov nad Laborcom
8.
Brezovec
9.
Čabalovce
10.
Čabiny
11.
Černina
12.
Čertižné
13.
Čukalovce
14.
Dedačov
15.
Dlhé nad Cirochou
16.
Dúbrava
17.
Gruzovce
18.
Habura
19.
Hankovce
20.
Hažín nad Cirochou
21.
Hostovice
22.
Hrabová Roztoka
23.
Hrabovec nad Laborcom
24.
Hrubov
25.
Hudcovce
26.
Chlmec
27.
Jabloň
28.
Jalová
29.
Jankovce
30.
Jasenov
31.
Kalinov
32.
Kalná Roztoka
33.
Kamenica nad Cirochou
34.
Kamienka
35.
Karná
36.
Klenová
37.
Kochanovce
38.
Kolbasov
39.
Kolonica
40.
Koškovce
41.
Krásny Brod
42.
Ladomirov
43.
Lieskovec
44.
Ľubiša
45.
Lukačovce
46.
Maškovce
47.
Medzilaborce
1.
Borov
2.
Medzilaborce
3.
Vydraň
48.
Michajlov
49.
Modra nad Cirochou
50.
Myslina
51.
Ňagov
52.
Nechválova Polianka
53.
Nižná Jablonka
54.
Nižné Ladičkovce
Obec
Časť obce
55.
Nová Sedlica
56.
Ohradzany
57.
Oľka
1.
Krivá Oľka
2.
Oľka
58.
Oľšinkov
59.
Osadné
60.
Palota
61.
Papín
62.
Parihuzovce
63.
Pčoliné
64.
Pichne
65.
Porúbka
66.
Príslop
67.
Ptičie
68.
Radvaň nad Laborcom
69.
Repejov
70.
Rokytovce
71.
Rokytov
pri Humennom
1.
Humenský Rokytov
2.
Zbudský Rokytov
72.
Roškovce
73.
Rovné
74.
Runina
75.
Ruská Volová
76.
Ruský Potok
77.
Slovenská Volová
78.
Slovenské Krivé
79.
Snina
80.
Sopkovce
81.
Stakčín
82.
Stakčínska Roztoka
83.
Strihovce
84.
Sukov
85.
Svetlice
86.
Šmigovec
87.
Topoľa
88.
Topoľovka
89.
Turcovce
90.
Ubľa
91.
Udavské
92.
Ulič
93.
Uličské Krivé
94.
Valaškovce
95.
Valentovce
96.
Veľopolie
97.
Víťažovce
98.
Volica
99.
Výrava
100.
Vyšná Jablonka
101.
Vyšné Ladičkovce
102.
Vyšný Hrušov
103.
Závadka
104.
Zboj
105.
Zbojné
106.
Zbudská Belá
107.
Zbudské Dlhé
Obec
Časť obce
108.
Zemplínske Hámre
109.
Zubné
10.
Okres Komárno
1.
Komárno
1.
Čerhát
2.
Dulov Dvor
3.
Hadovce
4.
Kava
5.
Komárno
6.
Lándor
7.
Malá Iža
8.
Nová Osada
9.
Nová Stráž
10.
Pavel
11.
Veľký Harčáš
2.
Bajč
1.
Bajč
2.
Chrasť
3.
Kotelnica
4.
Nový Diel
5.
Vlkanovo
3.
Bodza
1.
Bodza
2.
Holiare
4.
Bodzianske Lúky
5.
Brestovec
6.
Búč
7.
Čalovec
1.
Čalovec
2.
Violín
8.
Číčov
1.
Číčov
2.
Kéč
3.
Krížový Dvor
9.
Dedina Mládeže
1.
Dedina Mládeže
2.
Malý Ostrov
10.
Dulovce
11.
Hurbanovo
1.
Bohatá
2.
Holanovo
3.
Hurbanovo
4.
Konkoľ
5.
Nová Trstená
6.
Vék
7.
Zelený Háj
12.
Chotín
13.
Imeľ
14.
Iža
1.
Bokroš
2.
Iža
15.
Kameničná
1.
Balvany
2.
Kameničná
16.
Klížska Nemá
17.
Kolárovo
1.
Částa
2.
Čierny Chrbát
3.
Kolárovo
4.
Kráľka
5.
Pačérok
6.
Veľká Gúta
7.
Veľký Ostrov
18.
Kravany nad Dunajom
19.
Lipové
Obec
Časť obce
20.
Marcelová
1.
Krátke Kesy
2.
Marcelová
21.
Martovce
22.
Moča
23.
Modrany
24.
Mudroňovo
25.
Nesvady
1.
Aňala
2.
Aňalské Záhrady
3.
Nesvady
4.
Sady
26.
Okoličná na Ostrove
1.
Okoličná na Ostrove
2.
Štúrová
27.
Patince
28.
Pribeta
29.
Radvaň nad Dunajom
1.
Bystrička
2.
Radvaň
nad Dunajom
3.
Žitava
30.
Sokolce
31.
Svätý Peter
32.
Šrobárová
33.
Tôň
34.
Trávnik
35.
Veľké Kosihy
1.
Okánikovo
2.
Veľké Kosihy
36.
Virt
37.
Vojnice
1.
Mikulášov Sad
2.
Vojnice
38.
Vrbová nad Váhom
1.
Čergov
2.
Hliník
3.
Vrbová nad Váhom
4.
Zlatá Osada
39.
Zemianska Olča
40.
Zlatná na Ostrave
1.
Horná Zlatná
2.
Veľký Lél
3.
Zlatná na Ostrove
11.
Okres Košice
1.
Barca
2.
Dargovských Hrdinov
3.
Džungla
4.
Juh
5.
Kavečany
6.
Košická Nová Ves
7.
Krásna
8.
Lorinčík
9.
Luník IX
10.
Myslava
11.
Nad Jazerom
12.
Pereš
13.
Poľov
14.
Sever
15.
Sídlisko KVP
16.
Sídlisko Ťahanovce
17.
Staré Mesto
18.
Šaca
19.
Šebastovce
20.
Ťahanovce
21.
Vyšné Opátske
22.
Západ
Obec
Časť obce
12.
Okres Košice-vidiek
1.
Bačkovík
2.
Baška
3.
Belža
4.
Beniakovce
5.
Bidovce
6.
Blažice
7.
Bočiar
8.
Bohdanovce
9.
Boliarov
10.
Budimír
11.
Bukovec
12.
Bunetice
13.
Buzica
14.
Cestice
15.
Čakanovce
16.
Čaňa
17.
Čečejovce
1.
Čečejovce
2.
Seleška
18.
Čižatice
19.
Debraď
20.
Drienovec
21.
Družstevná
pri Hornáde
1.
Kostoľany
nad Hornádom
2.
Malá Vieska
3.
Tepličany
22.
Ďurďošík
23.
Ďurkov
24.
Dvorníky – Včeláre
1.
Dvorníky
2.
Včeláre
25.
Geča
26.
Gyňov
27.
Hačava
28.
Háj
29.
Haniska
1.
Grajciar
2.
Haniska
30.
Herľany
1.
Herľany
2.
Žírovce
31.
Hodkovce
32.
Hosťovce
33.
Hrašovík
34.
Hýľov
35.
Chrastné
36.
Janík
37.
Jasov
38.
Kalša
39.
Kecerovce
1.
Kecerovské
Kostoľany
2.
Kecerovské Pekľany
40.
Kecerovský Lipovec
41.
Kechnec
42.
Kokšov – Bakša
43.
Komárovce
44.
Košická Belá
45.
Košická Polianka
46.
Košické Oľšany
47.
Košický Klečenov
1.
Borda
2.
Košický Klečenov
Obec
Časť obce
48.
Kráľovce
49.
Kysak
50.
Malá Ida
51.
Malá Lodina
52.
Medzev
1.
Baňa Lucia
2.
Nižný Medzev
3.
Vyšný Medzev
53.
Mokrance
54.
Moldava nad Bodvou
1.
Budulov
2.
Moldava nad Bodvou
55.
Mudrovce
56.
Nižná Hutka
57.
Nižná Kamenica
58.
Nižná Myšľa
59.
Nižný Čaj
60.
Nižný Klátov
61.
Nižný Lánec
62.
Nová Bodva
1.
Chorváty
2.
Turnianska Nová Ves
63.
Nová Polhora
64.
Nováčany
65.
Nový Salaš
66.
Obišovce
67.
Olšovany
68.
Opátka
69.
Opiná
70.
Paňovce
71.
Peder
72.
Perín – Chym
1.
Chym
2.
Perín
73.
Ploské
1.
Ortáše
2.
Ploské
74.
Poproč
75.
Rákoš
76.
Rankovce
77.
Rešica
78.
Rozhanovce
79.
Rudník
80.
Ruskov
81.
Sady nad Torysou
1.
Byster
2.
Zdoba
82.
Seňa
1.
Milhosť
2.
Seňa
83.
Skároš
84.
Slančík
85.
Slanec
86.
Slanská Huta
87.
Slanské Nové Mesto
88.
Sokoľ
89.
Sokoľany
90.
Svinica
91.
Šemša
92.
Štós
1.
Štós
2.
Štós – kúpele
93.
Trebejov
94.
Trsťany
95.
Trstené pri Hornáde
96.
Turňa nad Bodvou
Obec
Časť obce
97.
Vajkovce
98.
Valaliky
1.
Bernátovce
2.
Buzice
3.
Košťany
4.
Všechsvätých
99.
Veľká Ida
1.
Gomboš
2.
Veľká Ida
100.
Veľká Lodina
101.
Vtáčkovce
102.
Vyšná Hutka
103.
Vyšná Kamenica
104.
Vyšná Myšľa
105.
Vyšný Čaj
106.
Vyšný Klátov
107.
Vyšný Lánec
108.
Zádiel
109.
Zlatá Idka
110.
Žarnov
111.
Ždaňa
13.
Okres Levice
1.
Levice
1.
Čankov
2.
Géňa
3.
Horša
4.
Kalinčiakovo
5.
Krížny Vrch
6.
Ladislavov Dvor
7.
Levice
8.
Malý Kiar
9.
Nixbrod
2.
Bajka
3.
Bátovce
1.
Bátovce
2.
Jalakšová
4.
Beša
1.
Beša
2.
Jesenské
3.
Malá Baračka
5.
Bielovce
6.
Bory
7.
Brhlovce
1.
Brhlovce
2.
Kamenný Chotár
8.
Čajkov
9.
Čaka
10.
Čata
11.
Demandice
12.
Devičany
13.
Dolná Seč
14.
Dolné Semerovce
15.
Dolný Pial
16.
Domadice
17.
Drženice
1.
Drženice
2.
Kmeťovce
18.
Farná
19.
Hokovce
1.
Hokovce
2.
Kráľovičová
20.
Hontianska Vrbica
21.
Hontianske Trsťany
Obec
Časť obce
22.
Horná Seč
23.
Horné Semerovce
24.
Horné Turovce
25.
Horný Pial
26.
Hronovce
1.
Čajakovo
2.
Domaša
3.
Vozokany
nad Hronom
27.
Hronské Kľačany
28.
Hronské Kosihy
29.
Iňa
30.
Ipeľské Úľany
31.
Ipeľský Sokolec
32.
Jabloňovce
33.
Jur nad Hronom
34.
Kalná nad Hronom
1.
Kalná
2.
Kalnica
3.
Mochovce
35.
Kozárovce
36.
Krškany
1.
Malé Krškany
2.
Veľké Krškany
37.
Kubáňovo
38.
Kukučínov
1.
Kukučínov
2.
Malý Pesek
39.
Kuraľany
40.
Kvetná
41.
Lok
42.
Lontov
43.
Lula
44.
Málaš
1.
Arma
2.
Málaš
45.
Malé Ludince
46.
Mýtne Ludany
1.
Dobogov
2.
Mýtne Ludany
47.
Nová Dedina
1.
Gondovo
2.
Kamenec
3.
Opatová
4.
Svätý Kríž
5.
Tekovská Nová Ves
48.
Nový Tekov
1.
Marušová
2.
Nový Tekov
3.
Šándorhalma
49.
Nýrovce
50.
Ondrejovce
51.
Pastovce
52.
Pečenice
53.
Plášťovce
54.
Plavé Vozokany
1.
Medvecké
2.
Plavé Vozokany
55.
Podlužany
56.
Pohronský Ruskov
57.
Pukanec
1.
Bohunice
2.
Majere
3.
Pukanec
58.
Rybník
59.
Santovka
1.
Malinovec
2.
Santovka
60.
Sazdice
Obec
Časť obce
61.
Slatina
62.
Starý Hrádok
63.
Starý Tekov
64.
Šahy
1.
Hrkovce
2.
Preseľany nad Ipľom
3.
Šahy
4.
Tešmák
65.
Šalov
66.
Šarovce
1.
Šarovce
2.
Veselá
67.
Tehla
68.
Tekovské Lužany
69.
Tekovský Hrádok
70.
Tlmače
1.
Lipník
2.
Malé Kozmálovce
3.
Tlmače
4.
Veľké Kozmálovce
71.
Tupá
1.
Chorvatice
2.
Tupá
72.
Turá
73.
Uhliská
74.
Veľké Ludince
75.
Veľké Turovce
1.
Dolné Turovce
2.
Stredné Turovce
76.
Veľký Ďur
1.
Dolný Ďur
2.
Horný Ďur
3.
Rohožnica
77.
Vyškovce nad Ipľom
1.
Nový Dvor
2.
Vyškovce nad Ipľom
78.
Vyšné nad Hronom
79.
Zalaba
80.
Zbrojníky
1.
Pežerňa
2.
Zbrojníky
81.
Želiezovce
1.
Jarok
2.
Karolína
3.
Mikula
4.
Rozina
5.
Svodov
6.
Trhyňa
7.
Veľký Dvor
8.
Veľký Pesek
9.
Želiezovce
82.
Žemberovce
83.
Žemliare
14.
Okres Liptovský Mikuláš
1.
Liptovský Mikuláš
1.
Andice
2.
Benice
3.
Bodice
4.
Demänová
5.
Iľanovo
6.
Liptovská
Ondrašová
7.
Liptovský Mikuláš
8.
Okoličné
9.
Palúdzka
10.
Ploštín
11.
Stošice
12.
Vitálišovce
Obec
Časť obce
2.
Beňadiková
3.
Bešeňová
4.
Bobrovček
5.
Bobrovec
6.
Bobrovník
1.
Bobrovník
2.
Hliník
3.
Tvarožná
7.
Bukovina
8.
Demänovská Dolina
9.
Dúbrava
10.
Galovany
11.
Gôtovany
1.
Fiačice
2.
Gôtovany
12.
Hubová
13.
Huty
14.
Hybe
15.
Ivachnová
16.
Jakubovany
17.
Jalovec
18.
Jamník
19.
Kalameny
20.
Komjatná
1.
Komjatná
2.
Studničná
21.
Konská
22.
Kráľova Lehota
1.
Čierny Váh
2.
Kráľova Lehota
3.
Svarín
23.
Kvačany
1.
Dlhá Lúka
2.
Kvačany
24.
Lazisko
25.
Likavka
26.
Liptovská Anna
27.
Liptovská Kokava
28.
Liptovská Lúžna
29.
Liptovská Osada
1.
Korytnica – kúpele
2.
Liptovská Osada
30.
Liptovská Sielnica
1.
Brnice
2.
Ižipovce
3.
Liptovská Sielnica
31.
Liptovská Štiavnica
32.
Liptovská Teplá
1.
Liptovská Teplá
2.
Madočany
33.
Liptovské Beharovce
34.
Liptovské Kľačany
35.
Liptovské Matiašovce
1.
Nižné Matiašovce
2.
Vyšné Matiašovce
36.
Liptovské Revúce
1.
Nižná Revúca
2.
Stredná Revúca
3.
Vyšná Revúca
37.
Liptovský Hrádok
1.
Dovalovo
2.
Liptovská Porúbka
3.
Liptovský Hrádok
4.
Liptovský Peter
38.
Liptovský Ján
39.
Liptovský Michal
40.
Liptovský Ondrej
Obec
Časť obce
41.
Liptovský Trnovec
1.
Beňušovce
2.
Liptovský Trnovec
42.
Lisková
43.
Ľubeľa
44.
Ľubochňa
45.
Lúčky
1.
Lúčky
2.
Lúčky – kúpele
46.
Ludrová
47.
Malatíny
48.
Malé Borové
1.
Malé Borové
2.
Novoť
49.
Malužiná
50.
Martinček
51.
Nižná Boca
52.
Partizánska Ľupča
1.
Magurka
2.
Partizánska Ľupča
3.
Železné
53.
Pavčina Lehota
54.
Pavlova Ves
55.
Podtureň
56.
Potok
57.
Pribylina
58.
Prosiek
1.
Prosiek
2.
Zádiel
59.
Ružomberok
1.
Biely Potok
2.
Černová
3.
Hrboltová
4.
Ružomberok
5.
Rybárpole
6.
Vlkolínec
60.
Sliače
1.
Nižný Sliač
2.
Stredný Sliač
3.
Vyšný Sliač
61.
Smrečany
62.
Stankovany
1.
Rojkov
63.
Svätý Kríž
2.
Stankovany
64.
Štiavnička
65.
Švošov
66.
Trstené
67.
Turík
68.
Uhorská Ves
69.
Valaská Dubová
70.
Vavrišovo
71.
Važec
72.
Veľké Borové
73.
Veterná Poruba
74.
Vlachy
1.
Krmeš
2.
Vlachy
3.
Vlašky
75.
Východná
76.
Vyšná Boca
77.
Závažná Poruba
78.
Žiar
Obec
Časť obce
15.
Okres Lučenec
1.
Lučenec
1.
Lučenec
2.
Malá Ves
3.
Mikušovce
4.
Opatová
2.
Ábelová
1.
Ábelová
2.
Madačka
3.
Nedelište
3.
Belina
4.
Biskupice
5.
Boľkovce
6.
Breznička
1.
Breznička
2.
Červeň
7.
Budiná
1.
Budiná
2.
Bukovinka
8.
Buzitka
1.
Buzitka
2.
Dora
3.
Ipeľka
4.
Krásna
5.
Nový Sad
9.
Cinobaňa
1.
Cinobaňa
2.
Hrnčiarky
3.
Katarínska Huta
4.
Maša
5.
Turíčky
6.
Žihľava
10.
Čakanovce
11.
Čamovce
12.
České Brezovo
1.
České Brezovo
2.
Salajka
3.
Vaľkovo
4.
Zlatno
13.
Divín
1.
Divín
2.
Divínske Lazy
14.
Dobroč
1.
Brestina
2.
Diel
3.
Dobroč
4.
Herman
5.
Malá Dolina
6.
Veľká Dolina
15.
Ďubákovo
16.
Fiľakovo
1.
Bulhary
2.
Fiľakovo
17.
Fiľakovské Kováče
1.
Fiľakovské Kľačany
2.
Fiľakovské Kováče
3.
Kurtáň
18.
Gregorova Vieska
19.
Halič
20.
Holiša
21.
Hradište
22.
Jelšovec
23.
Kalinovo
1.
Hrabovo
2.
Kalinovo
3.
Petrovec
24.
Kalonda
Obec
Časť obce
25.
Kokava nad Rimavicou
1.
Kokava
nad Rimavicou
2.
Utekáč
26.
Kotmanová
27.
Krná
28.
Látky
1.
Čechánky
2.
Látky
3.
Mláky
4.
Nový Svet
5.
Paseky
6.
Polianky
29.
Lehôtka
30.
Lentvora
31.
Lipovany
32.
Lovinobaňa
1.
Lovinobaňa
2.
Uderiná
33.
Ľuboreč
34.
Lupoč
35.
Málinec
1.
Dobrý Potok
2.
Chladná Studňa
3.
Ipeľ
4.
Málinec
5.
Vlčovo
36.
Mašková
37.
Mládzovo
38.
Mučín
39.
Mýtna
40.
Nitra nad Ipľom
41.
Nové Hony
1.
Nové Hony
2.
Ružová Osada
42.
Ozdín
1.
Bystrička
2.
Ozdín
43.
Panické Dravce
44.
Píla
45.
Pinciná
46.
Pleš
47.
Podkriváň
1.
Dolná Bzová
2.
Ivanišovo
3.
Podkriváň
4.
Zubria
48.
Podrečany
49.
Polichno
50.
Poltár
1.
Hájiky – Maky
2.
Poltár
3.
Prievrana
4.
Slaná Lehota
5.
Zelené
51.
Praha
52.
Prša
53.
Radzovce
1.
Obručná
2.
Radzovce
54.
Rapovce
55.
Ratka
56.
Rovňany
57.
Ružiná
58.
Stará Halič
59.
Šávoľ
60.
Šiatorská Bukovinka
Obec
Časť obce
61.
Šíd
62.
Šoltýska
1.
Ľubienka
2.
Šoltýska
63.
Šurice
64.
Točnica
65.
Tomášovce
66.
Trebeľovce
1.
Muľka
2.
Trebeľovce
67.
Trenč
1.
Šára
2.
Trenč
68.
Tuhár
69.
Uhorské
70.
Veľká nad Ipľom
1.
Veľká nad Ipľom
2.
Veľké Dálovce
71.
Veľká Ves
72.
Veľké Dravce
73.
Vidiná
16.
Okres Martin
1.
Martin
1.
Jahodníky
2.
Košúty
3.
Martin
4.
Podháj
5.
Priekopa
6.
Tomčany
7.
Záturčie
2.
Abramová
1.
Abramová
2.
Laclavá
3.
Belá – Dulice
1.
Belá
2.
Dulice
4.
Benica
5.
Blatnica
6.
Blažovce
7.
Bodorová
1.
Bodorová
2.
Kevice
8.
Borcová
9.
Brieštie
1.
Brieštie
2.
Hadviga
10.
Budiš
11.
Bystrička
12.
Čremošné
13.
Ďanová
14.
Diaková
15.
Dolný Kalník
16.
Dražkovce
17.
Dubové
18.
Dvorec
19.
Folkušová
20.
Háj
21.
Horná Štubňa
22.
Horný Kalník
23.
Ivančiná
24.
Jasenovo
25.
Jazernica
Obec
Časť obce
26.
Kaľamenová
27.
Karlová
28.
Kláštor pod Znievom
1.
Kláštor pod Znievom
2.
Lazany
29.
Konské
30.
Košťany nad Turcom
31.
Krpeľany
32.
Laskár
33.
Ležiachov
34.
Liešno
35.
Lipovec
36.
Malý Čepčín
37.
Moškovec
38.
Mošovce
39.
Necpaly
40.
Nolčovo
41.
Ondrašová
42.
Podhradie
43.
Polerieka
44.
Príbovce
45.
Rakovo
46.
Rakša
47.
Ratkovo
48.
Rudno
49.
Sklabiňa
50.
Sklabinský Podzámok
51.
Sklené
52.
Slovany
53.
Slovenské Pravno
54.
Socovce
55.
Sučany
56.
Šútovo
57.
Trebostovo
58.
Trnovo
59.
Turany
60.
Turček
1.
Dolný Turček
2.
Horný Turček
61.
Turčianska Štiavnička
62.
Turčianske Jaseno
1.
Dolné Jaseno
2.
Horné Jaseno
63.
Turčianske Kľačany
64.
Turčianske Teplice
1.
Diviaky
2.
Dolná Štubňa
3.
Turčianske Teplice
4.
Turčiansky Michal
65.
Turčiansky Ďur
66.
Turčiansky Peter
67.
Valča
68.
Valentová
69.
Veľký Čepčín
70.
Vrícko
71.
Vrútky
72.
Záborie
73.
Žabokreky
Obec
Časť obce
17.
Okres Michalovce
1.
Michalovce
1.
Betlenovce
2.
Meďov
3.
Michalovce
4.
Milovaná
5.
Močarany
6.
Topoľany
7.
Vrbovec
8.
Žabany
2.
Bajany
3.
Bánovce
nad Ondavou
1.
Bánovce
nad Ondavou
2.
Piesky
4.
Baškovce
5.
Beňatina
6.
Bežovce
7.
Blatná Polianka
8.
Blatné Remety
9.
Blatné Revištia
10.
Bracovce
11.
Budkovce
1.
Budkovce
2.
Dolný Les
12.
Bunkovce
13.
Čečehov
14.
Dúbravka
1.
Dúbravka
2.
Komanica
15.
Falkušovce
16.
Fekišovce
17.
Hatalov
1.
Hatalov
2.
Ridzina
18.
Hažín
19.
Hlivišia
20.
Hnojné
21.
Horňa
22.
Horovce
23.
Husák
24.
Choňkovce
25.
Iňačovce
26.
Inovce
27.
Jasenov
28.
Jastrabie pri Michalovciach
29.
Jenkovce
30.
Jovsa
31.
Kačanov
32.
Kaluža
33.
Klokočov
34.
Kolibabovce
35.
Koňuš
36.
Koromľa
37.
Krásnovce
38.
Krčava
39.
Kristy
40.
Kusín
41.
Lastomír
42.
Laškovce
43.
Lekárovce
Obec
Časť obce
44.
Lesná
45.
Ložín
46.
Lúčky
47.
Malčice
1.
Hradištská Moľva
2.
Malčice
48.
Malé Raškovce
49.
Markovce
50.
Moravany
1.
Lučkovce
2.
Moravany
51.
Nacina Ves
1.
Nacina Ves
2.
Vybúchanec
52.
Nižná Rybnica
53.
Nižné Nemecké
54.
Orechová
55.
Oreské
56.
Ostrov
57.
Palín
58.
Pavlovce nad Uhom
1.
Ortov
2.
Pavlovce nad Uhom
3.
Ťahyňa
59.
Petrikovce
60.
Petrovce
61.
Petrovce nad Laborcom
62.
Pinkovce
63.
Podhoroď
64.
Porostov
65.
Poruba pod Vihorlatom
66.
Porúbka
67.
Pozdišovce
68.
Priekopa
69.
Pusté Čemerné
70.
Rakovce nad Ondavou
71.
Remetské Hámre
72.
Ruská Bystrá
73.
Ruskovce
74.
Ruský Hrabovec
75.
Sejkov
76.
Senné
77.
Slavkovce
78.
Sliepkovce
79.
Sobrance
1.
Komárovce
2.
Sobrance
3.
Sobranecké Kúpele
80.
Staré
81.
Strážske
1.
Krivošťany
2.
Pláne
3.
Strážske
82.
Stretava
83.
Stretavka
84.
Suché
85.
Svätuš
86.
Šamudovce
87.
Tašuľa
88.
Tibava
89.
Trhovište
90.
Trnava pri Laborci
91.
Tušice
Obec
Časť obce
92.
Tušická Nová Ves
93.
Úbrež
94.
Veľké Revištia
1.
Gajdoš
2.
Vyšné Revištia
95.
Vinné
96.
Vojnatina
97.
Voľa
1.
Stankovce
2.
Voľa
98.
Vrbnica
99.
Vysoká nad Uhom
1.
Vysocký Dvor
2.
Vysoká nad Uhom
100.
Vyšná Rybnica
101.
Vyšné Nemecké
1.
Močidlá
2.
Vyšné Nemecké
102.
Vyšné Remety
103.
Záhor
104.
Zalužice
1.
Malé Zalužice
2.
Veľké Zalužice
105.
Závadka
106.
Zbudza
107.
Zemplínska Široká
108.
Zemplínske Kopčany
109.
Žbince
18.
Okres Nitra
1.
Nitra
1.
Čermáň
2.
Diely
3.
Dolné Krškany
4.
Dražkovce
5.
Horné Krškany
6.
Chrenová
7.
Ivanka
8.
Janíkovce
9.
Klokočina
10.
Kynek
11.
Lužianky
12.
Mlynárce
13.
Parovské Háje
14.
Staré Mesto
15.
Štitáre
16.
Zobor
2.
Alekšince
3.
Báb
1.
Alexandrov Dvor
2.
Malý Báb
3.
Veľký Báb
4.
Beladice
1.
Beladice
2.
Chrašťany
3.
Pustý Chotár
5.
Branč
1.
Branč
2.
Veľká Ves
6.
Cabaj – Čápor
1.
Cabaj
2.
Čápor
7.
Čakajovce
8.
Čaradice
9.
Čechynce
10.
Čeľadice
11.
Červený Hrádok
Obec
Časť obce
12.
Čierne Kľačany
13.
Čifáre
14.
Dolné Obdokovce
15.
Golianovo
16.
Hájske
17.
Horná Kráľová
18.
Hostie
19.
Hosťová
20.
Hosťovce
21.
Hruboňovo
1.
Suľany
2.
Výčapky
22.
Choča
23.
Chyndice
1.
Malé Chyndice
2.
Veľké Chyndice
24.
Jarok
25.
Jedľové Kostoľany
26.
Jelenec
27.
Jelšovce
28.
Kapince
29.
Klasov
1.
Babindol
2.
Klasov
30.
Kolíňany
31.
Kostoľany pod Tríbečom
32.
Ladice
33.
Lefantovce
1.
Dolné Lefantovce
2.
Horné Lefantovce
34.
Lehota
35.
Lovce
36.
Lúčnica nad Žitavou
1.
Martinová
2.
Vajka nad Žitavou
37.
Lukáčovce
38.
Machulince
39.
Malé Vozokany
40.
Malé Zálužie
41.
Malý Cetín
42.
Malý Lapáš
43.
Mankovce
44.
Martin nad Žitavou
45.
Melek
46.
Mojmírovce
1.
Dolný Taraň
2.
Horný Taraň
3.
Mojmírovce
47.
Nemčiňany
48.
Neverice
49.
Nevidzany
50.
Nitrianske Hrnčiarovce
51.
Nová Ves nad Žitavou
52.
Nové Sady
1.
Ceroviny
2.
Čab
3.
Nové Sady
4.
Sila
53.
Obyce
54.
Paňa
55.
Podhorany
1.
Bádice
2.
Mechenice
3.
Sokolníky
Obec
Časť obce
56.
Pohranice
57.
Poľný Kesov
58.
Rišňovce
59.
Rumanová
60.
Skýcov
61.
Sládečkovce
1.
Gorazdov
2.
Sládečkovce
62.
Sľažany
1.
Dolné Sľažany
2.
Horné Sľažany
63.
Slepčany
64.
Svätoplukovo
65.
Šurianky
1.
Perkovce
2.
Šurianky
66.
Tajná
67.
Telince
68.
Tesárske Mlyňany
1.
Mlyňany
2.
Tesáre nad Žitavou
69.
Topoľčianky
70.
Velčice
71.
Veľká Dolina
1.
Bačala
2.
Veľká Dolina
72.
Veľké Vozokany
73.
Veľké Zálužie
74.
Veľký Cetín
75.
Veľký Lapáš
76.
Vieska nad Žitavou
77.
Vinodol
1.
Dolný Vinodol
2.
Horný Vinodol
78.
Volkovce
1.
Olichov
2.
Volkovce
3.
Závada
79.
Vráble
1.
Dyčka
2.
Horný Oháj
3.
Vráble
80.
Výčapy – Opatovce
1.
Ľudovítova
2.
Výčapy – Opatovce
81.
Zbehy
1.
Andač
2.
Holotka
3.
Zbehy
82.
Zlaté Moravce
1.
Chyzerovce
2.
Prílepy
3.
Zlaté Moravce
4.
Žitavany
83.
Zlatno
84.
Žikava
85.
Žirany
86.
Žitavce
19.
Okres Nové Zámky
1.
Nové Zámky
1.
Nové Zámky
2.
Nový Gúg
2.
Andovce
3.
Bajtava
4.
Bánov
5.
Bardoňovo
6.
Belá
Obec
Časť obce
7.
Bešeňov
8.
Bíňa
1.
Bíňa
2.
Kolónia
9.
Branovo
10.
Bruty
11.
Čechy
12.
Černík
13.
Dedinka
1.
Dedinka
2.
Hurbanovce
14.
Dolný Ohaj
15.
Dubník
1.
Dubník
2.
Dvor Mikuláš
16.
Dvory nad Žitavou
17.
Gbelce
1.
Gbelce
2.
Nová Osada
18.
Hul
19.
Chľaba
20.
Jásová
21.
Jatov
1.
Dolný Jatov
2.
Kendereš
3.
Malý Jatov
22.
Kamenica nad Hronom
1.
Kamenica nad
Hronom
2.
Kováčov
23.
Kamenín
24.
Kamenný Most
25.
Kmeťovo
26.
Kolta
27.
Komjatice
28.
Komoča
29.
Leľa
30.
Lipová
1.
Mlynský Sek
2.
Ondrochov
31.
Ľubá
32.
Malá nad Hronom
33.
Malé Kosihy
34.
Maňa
1.
Malá Maňa
2.
Veľká Maňa
35.
Michal nad Žitavou
36.
Milanovce
37.
Mojzesovo
38.
Mužla
1.
Čenkov
2.
Jurský Chlm
3.
Malá Mužla
4.
Mužla
39.
Nána
40.
Nová Vieska
1.
Arad
2.
Nová Vieska
41.
Palárikovo
1.
Číky
2.
Ľudovítov
3.
Palárikovo
42.
Pavlová
43.
Podhájska
1.
Belek
2.
Svätuša
44.
Pozba
45.
Radava
46.
Rastislavice
47.
Rúbaň
Obec
Časť obce
48.
Salka
49.
Semerovo
50.
Sikenička
51.
Strekov
1.
Strekov
2.
Štefan
52.
Svodín
53.
Šarkan
1.
Diva
2.
Šarkan
54.
Štúrovo
1.
Obid
2.
Štúrovo
55.
Šurany
1.
Kostolný Sek
2.
Nitriansky Hrádok
3.
Šurany
56.
Trávnica
57.
Tvrdošovce
58.
Úľany nad Žitavou
59.
Veľké Lovce
60.
Vlkas
61.
Zemné
1.
Gúg
2.
Zemné
20.
Okres Poprad
1.
Poprad
1.
Kvetnica
2.
Matejovce
3.
Poprad
4.
Spišská Sobota
5.
Stráže pod Tatrami
6.
Veľká
2.
Abrahámovce
1.
Abrahámovce
2.
Pikovce
3.
Batizovce
4.
Bušovce
5.
Červený Kláštor
1.
Červený Kláštor
2.
Červený
Kláštor – kúpele
6.
Gánovce
1.
Filice
2.
Gánovce
7.
Gerlachov
8.
Havka
9.
Holumnica
10.
Hôrka
1.
Hôrka
2.
Kišovce
3.
Ondrej
4.
Primovce
11.
Hozelec
1.
Hozelec
2.
Úsvit
12.
Hradisko
13.
Hranovnica
14.
Huncovce
15.
Ihľany
1.
Majerka
2.
Stotince
16.
Jánovce
1.
Jánovce
2.
Machalovce
17.
Javorina
18.
Jezersko
19.
Jurské
Obec
Časť obce
20.
Kežmarok
1.
Kežmarok
2.
Ľubica
3.
Malý Slavkov
21.
Kravany
22.
Krížová Ves
23.
Lechnica
24.
Lendak
25.
Liptovská Teplička
26.
Lučivná
27.
Lysá nad Dunajcom
28.
Majere
29.
Malá Franková
30.
Matiašovce
31.
Mengusovce
32.
Mlynčeky
33.
Mlynica
34.
Nová Lesná
35.
Osturňa
36.
Podhorany
37.
Rakúsy
38.
Reľov
1.
Hágy
2.
Reľov
39.
Slovenská Ves
40.
Spišská Belá
1.
Spišská Belá
2.
Strážky
41.
Spišská Stará Ves
42.
Spišská Teplica
43.
Spišské Bystré
44.
Spišské Hanušovce
45.
Spišský Štiavnik
46.
Stará Lesná
47.
Starý Smokovec
1.
Dolný Smokovec
2.
Horný Smokovec
3.
Kežmarské Žľaby
4.
Nová Polianka
5.
Nový Smokovec
6.
Podbanské
7.
Starý Smokovec
8.
Štrbské Pleso
9.
Tatranská Kotlina
10.
Tatranská Lesná
11.
Tatranská Lomnica
12.
Tatranská Polianka
13.
Tatranské Matliare
14.
Tatranské Zruby
15.
Vyšné Hágy
48.
Stráne pod Tatrami
49.
Svit
50.
Štôla
51.
Štrba
1.
Štrba
2.
Tatranská Štrba
52.
Šuňava
1.
Nižná Šuňava
2.
Vyšná Šuňava
53.
Švábovce
54.
Toporec
55.
Tvarožná
56.
Veľká Franková
Obec
Časť obce
57.
Veľká Lomnica
58.
Veľký Slavkov
59.
Vernár
60.
Vikartovce
61.
Vlková
62.
Vlkovce
63.
Vojňany
64.
Vrbov
65.
Výborná
66.
Vydrník
67.
Zálesie
68.
Žakovce
69.
Ždiar
1.
Javorina
2.
Podspády
3.
Ždiar
21.
Okres Považská Bystrica
1.
Považská Bystrica
1.
Dolný Moštenec
2.
Horný Moštenec
3.
Milochov
4.
Orlové
5.
Podmanín
6.
Podvažie
7.
Považská Bystrica
8.
Považská Teplá
9.
Považské Podhradie
10.
Praznov
11.
Šebešťanová
12.
Vrtižer
13.
Zemiansky Kvašov
2.
Beluša
1.
Beluša
2.
Hloža
3.
Podhorie
3.
Bodiná
4.
Bolešov
1.
Bolešov
2.
Podhorie
3.
Tlstá Hora
5.
Borčice
6.
Brvnište
7.
Čelková Lehota
8.
Červený Kameň
9.
Dohňany
1.
Dohňany
2.
Mostište
3.
Zbora
10.
Dolná Breznica
11.
Dolná Mariková
1.
Besné
2.
Dolná Mariková
3.
Hadoše
4.
Kátlina
12.
Dolné Kočkovce
13.
Domaniža
1.
Domaniža
2.
Kardošova Vieska
14.
Dubnica nad Váhom
1.
Dubnica nad Váhom
2.
Prejta
15.
Dulov
16.
Ďurďové
Obec
Časť obce
17.
Hatné
18.
Horná Breznica
19.
Horná Mariková
1.
Belejov
2.
Hlboké
3.
Modlatín
4.
Pagaňov
5.
Ráztoka
6.
Rovné
7.
Stolečné
8.
Udička
9.
Vlkov
10.
Žrnové
20.
Horná Poruba
21.
Horovce
1.
Horovce
2.
Močiare
22.
Ilava
1.
Ilava
2.
Iliavka
3.
Klobušice
23.
Jasenica
24.
Kameničany
25.
Klieština
26.
Kostolec
27.
Košeca
1.
Košeca
2.
Nozdrovice
28.
Košecké Podhradie
1.
Kopec
2.
Malé Košecké
Podhradie
3.
Velké Košecké
Podhradie
29.
Krivoklát
30.
Kvašov
31.
Ladce
1.
Ladce
2.
Tunežice
32.
Lazy pod Makytou
1.
Dubková
2.
Lazy pod Makytou
33.
Lednica
34.
Lednické Rovne
1.
Horenická Hôrka
2.
Lednické Rovne
3.
Medné
35.
Lieskov
1.
Dolný Lieskov
2.
Horný Lieskov
3.
Podskalie
4.
Tŕstie
36.
Lúky
1.
Dolinky
2.
Gaškovce
3.
Lúky
4.
Pasiečka
37.
Lysá pod Makytou
1.
Dešná
2.
Lysá pod Makytou
3.
Strelenka
38.
Malé Lednice
39.
Mestečko
40.
Mikušovce
41.
Mojtín
42.
Nimnica
Obec
Časť obce
43.
Nová Dubnica
1.
Malý Kolačín
2.
Nová Dubnica
3.
Veľký Kolačín
44.
Papradno
1.
Papradno
2.
Podjavorník
45.
Plevník – Drienové
46.
Prečín
1.
Počarová
2.
Prečín
3.
Zemianska Závada
47.
Pruské
1.
Bohunice
2.
Podvažie
3.
Pruské
4.
Savčina
48.
Pružina
1.
Briestenné
2.
Pružina
49.
Púchov
1.
Horné Kočkovce
2.
Hoštiná
3.
Hrabovka
4.
Ihrište
5.
Nosice
6.
Púchov
7.
Vieska – Bezdedov
50.
Sádočné
51.
Sedmerovec
52.
Slávnica
53.
Slopná
54.
Streženice
55.
Stupné
56.
Sverepec
57.
Tuchyňa
58.
Udiča
1.
Prosné
2.
Udiča
3.
Upohlav
59.
Visolaje
60.
Vrchteplá
61.
Vršacké Podhradie
62.
Vydrná
63.
Záriečie
64.
Záskalie
65.
Zliechov
1.
Košecké Rovné
2.
Zliechov
66.
Zubák
22.
Okres Prešov
1.
Prešov
1.
Cemjata
2.
Kyslá Voda
3.
Nižná Šebastová
4.
Prešov
5.
Solivar
6.
Šalgovík
7.
Vydumanec
2.
Abranovce
3.
Babin Potok
4.
Bajerov
5.
Bajerovce
6.
Bertotovce
Obec
Časť obce
7.
Bodovce
8.
Brestov
9.
Bretejovce
10.
Brezovica
11.
Brezovička
12.
Brežany
13.
Bzenov
14.
Čelovce
15.
Červená Voda
16.
Červenica
1.
Červenica
2.
Dubník
17.
Červenica pri Sabinove
18.
Ďačov
1.
Budzín
2.
Ďačov
19.
Daletice
20.
Demjata
21.
Drienica
22.