História predpisu 9/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1991 -