História predpisu 566/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1991 -