História predpisu 509/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1992 -