História predpisu 48/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1991 -