História predpisu 445/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1991 -