História predpisu 433/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1991 -