História predpisu 416/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.10.1991 -