História predpisu 397/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1991 - 30.06.2001