História predpisu 369/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.09.1991 -