História predpisu 327/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.08.1991 -