História predpisu 310/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1991 - 22.12.1992