História predpisu 305/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.1991 - 31.12.1996