História predpisu 284/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.1991 -