História predpisu 241/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.06.1991 -