História predpisu 223/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.05.1991 -