História predpisu 185/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.05.1991 -