História predpisu 168/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1991 -