História predpisu 153/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1991 -