História predpisu 137/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1991 -