História predpisu 120/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1991 -