História predpisu 569/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1990 - 31.03.1991