História predpisu 556/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1991 -