História predpisu 518/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.12.1990 -