História predpisu 506/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.12.1990 -