História predpisu 499/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.1990 -