História predpisu 498/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1991 - 31.12.1995