História predpisu 469/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.11.1990 -