História predpisu 465/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.11.1990 -