História predpisu 458/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1990 -