História predpisu 456/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.10.1990 -