História predpisu 440/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1990 -