História predpisu 425/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.10.1990 - 23.11.1990
3.24.11.1990 -