História predpisu 419/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1990 - 31.05.1996